Predici

Florin Ianovici: Înviorați pe Hristos

Isaia 53:10 “Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. 11 “Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. ”

Pe noi Dumnezeu ne-a zdrobit prin binecuvântări, prin continua Sa îndurare și prin iertare, atunci când meritam pedeapsa.

Pe El, Fiul Său Isus, Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință.

Pe noi Dumnezeu ne-a scos din întuneric și moarte fără să plătim costul fărădelegilor noastre. Prin har am fost mântuiți, prin darul lui Dumnezeu.

Pe El, Fiul Său Isus, Dumnezeu l-a făcut jertfă pentru păcat. Pe lemnul crucii mâinile și picioarele Sale au fost străpunse de piroane, iar capul i-a fost sfîșiat de coroana de spini.

Ce putem face noi acum? Să trăim intr-o stare după voia Sa ca o dovadă a faptului că harul nu înseamnă chilipir, ci darul care a costat cel mai mult pe Dăruitor.

Ce putem face noi acum? Să nu mai întristăm pe Duhul Sfânt, ci să aducem înviorare Lui Isus Hrsitos purtându-ne ca o sămânță binecuvântată și nu ca niște copii răzvrătiți.

Sângele lui Hristos a curs pentru noi din rănile Sale. Biciul roman l-a sfărtecat, cuiele l-au pironit pe cruce, lancea i-a străpuns coasta, dar prețul cel mai mare a fost cel al sufletului. Pentru că suntem rodul muncii sufletului Lui. Cine va putea înțelege vreodată truda sufletului Mântuitorului?

Să mărturisim tuturor de jertfa lui Isus. Să fim martori, prin viața trăită, ai lui Hristos. Să semănăm Cuvântul Lui pentru ca sămânța de urmași să crească.

Dumnică seara de la ora 18.00 vom avea botez. Crește Împărăția lui Dumnezeu. Puterea crucii se vede lămurit. Hristos e biruitorul morții.

Doamne ajută-ne să te înviorăm!

Informatii similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + = 23

Close