Editoriale

Florin Ianovici: Hristos S-a întrupat

“Ioan 1:14 “Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. ”

Cel care nu are început și nici sfărșit nu poate să se nască. El S-a întrupat. Nu e o nuanta teologică, ci este adevărul profund al vieții duhovnicești.

Noi încă ne luptăm să îl dăm jos pe moș Crăciun de pe tronul lui Hristos deși nu mai sunt așa de convins că suntem toți conștienți de mistificarea adevărului.

Hristos S-a întrupat, adică S-a dezbrăcat de slava Sa și a luat chip de rob. Ceea ce înseamnă că El a venit deja Jertfă. Nu doar la Calvar e Hristos jertfă, ci încă din momentul întrupării.

Tot ce ține de Hristos e jertfă: întruparea, viața trăită, moartea ispășitoare. Cine e în Hristos e o ființă nouă: e dăruire, e statornicie în facerea binelui, e uitare de sine, dar nu de aproapele, e dragostea care nu renunță și nu cântărește profitul. Toate cele vechi s-au dus: egoismul, iubirea de sine, încăpățânarea, dorința de bogăție și setea de putere.

Cine e în Hristos e jertfă. Cine trăiește în Hristos e dar pentru cei din jur, nu lipitoare.

Cine e în Hristos e jertfă. Cine trăiește în Hristos nu se miră de răni, de dureri, de permanentele sfășieri pământești. Cu ochii ațintiți spre cer el se jertfește pentru că are natura Mielului.

Hristos S-a întrupat. Hristos S-a dezbrăcat de sine și a luat chip de rob. Hristos a venit deja ca o jertfă. Aceasta mi-a spus Duhul Sfânt la această sărbătoare.

Fii în Hristos o jertfă de bun miros!”

Informatii similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 63 = 72

Close