Editoriale

DOVEZILE UNUI CONCUBINAJ DE CEA MAI JOASĂ SPEȚĂ ÎNTRE MIȘCAREA PENTICOSTALĂ DIN NORVEGIA (ȘI NU NUMAI), O MARE PARTE DIN MEDIA CREȘTINĂ ȘI BARNEVERNET

Mulțumiri fratelui Emi Zărnescu pentru cercetările asidue și materialul din această postare! Mai mult, pentru că a fost și este un adevărat stâlp de susținere spirituală pentru Marius și Ruth. Și mai mult, pentru curajul de a accepta să i se scrie numele aici. Frate Emi, tot respectul meu și al tuturor!

zapret_semi

Am preluat, prelucrat și publicat acest material cu cea mai adâncă indignare! Deci, de ce Mișcarea Penticostală Norvegiană și media creștină susțin Barnevernet? O, ce nevoie mare a avut Barnevernet de scrisoarea lor de suport ca să o arate delegațiilor care se interesează dacă nu cumva este persecuție religioasă în cazul Bodnariu! Dar, să observăm câteva informații despre Mișcarea Penticostală și media creștină din Norvegia:

Mișcarea penticostală din Norvegia / Pinsebevegelsen
Contact: post@pinsebevegelsen.no
Tel: 0047 40413043
Pilestredet 27 H, 0164 Oslo
Mișcarea penticostală din Norvegia nu este o organizație, ci o comunitate de 300 de biserici locale distribuite pe întreg teritoriul Norvegiei. Fiecare biserică locală este autonomă și înregistrată ca o comunitate independentă la Administrația Județeană / zonală. Acesta înseamnă că fiecare biserică este independentă, își poate alege singură Consiliul de Conducere și se autogestionează financiar.
Mișcarea Penticostală din Norvegia / Pinsebevegelsen numara în jur de 40.000 de membri.
Afilieri internaționale
World Assemblies of God Fellowship – http://worldagfellowship.org/
Pentecostal European Fellowship – http://pef.eu/
Pentecostal World Fellowship – http://pentecostalworldfellowship.org/
Organizare la nivel național
Formul de dialog este o întâlnire formală pentru discuții și alegeri și se ține cu ocazia Conferinței anuale pentru lideri – LED, Conferința anuală a Pinsebevegelse și/sau de fiecare dată când Bordul de Conducere consideră că este necesar. La aceste forumuri de discuții se analizează teme teologice, teme administrative sau alte subiecte de interes general. La forumul de dialog se fac alegeri și consultări la nivel național.

Lokale menigheter – biserica locală 
Samtaleforum – forumul de discuții / convenție / conferință
Valg og forslagskomiteen – comitetul de alegeri și propuneri (se ocupă de pregătirea și organizarea alegerilor naționale, a membrilor din Bordul de Conducere / Lederrådet etc)
Lederrådet – Bordul Administrativ de Conducere reprezintă Pinsebevegelsen în relația cu autoritățile, societatea civilă sau media și se pronunță în numele tuturor comunităților și membrilor ei în cazuri și subiecte care interesează mișcarea la nivel național.

Membrii Bordului de Conducere
Sigmund Kristoffersen, leader – chairman@pinsebevegelsen.no
Andreas Hegertun, contact presă – andreas@filadelfia.no
Fred Håberg, administrasjonsleder (secretar/director administativ)
Trond Eriksen
Daniel Mathiesen
Carina Grelland Harsem

Referanseutvalget – grup de consultață pentru Bordul de Conducere
Etisk råd – departamentul de etică – se ocupă de cazurile în care pastorii, liderii sau predicatorii din cadrul mișcării sunt acuzați de imoralitate, comportament sexual neadecvat sau alte probleme morale și etice.
Teologisk refleksjonsgruppe – grup de analiză teologică condus de Karl Inge Tangen și Øyvind Gaarder Andersen, ambii fiind parte a corpului profesoral al Institului Teologic pentru Teologie și Conducere din Oslo.

Ofertă de studii
Pinsebevegelse oferă studii teologice în cadrul Insitutului pentru Teologie și Conducere, un institut deținut de Biserica Penticosala Filadelfia Oslo și Seminarul Teologic Baptist din cadrul Uniunii Baptiste Norvegiene.
Corp profesoral Insitutul pentru Teologie și Conducere, Oslo:
http://hoyskolen.org/about-us/faculty-and-staff/?lang=en
Finanțarea bisericii locale
Biserica locală se auto-finanțează prin donații deductibile din partea membrilor dar și prin finanțare publică: statul oferă o sumă de aproximativ 100 euro/an (800 NKR) pentru fiecare membru înregistrat.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-v-6b2014-tilskudd-til-tros–og/id749699/
În funcție de dimensiunile comunității locale, bisericile pot primi și alte fonduri și facilități, cum ar fi fonduri pentru întreținerea clădirilor, oferirea pentru folosire, la sume minime, a unor spații și săli publice pentru desfășurarea de activități sau ajutor financiar pentru diferite acțiuni sau manifestări cultural-religioase. Sumele variază în funcție de nevoi dar și de relații.

În ultimul an au apărut în presa norvegiană sugestii ca Statul, prin Ministerul copilului, drepturilor egale și incluziunii să oblige bisericile care primesc fonduri publice să includă în conducerea lor și femei, lege care este deja dată și pusă în aplicare în Danemarca.
Însă, chiar dacă legea nu este dată în Norvegia, există presiuni ideologice care cer bisericilor să dea dovadă de egalitate când vine vorba de rolul femeilor în biserică. Așa se face că o mare majoritate a bisericilor, fie baptiste, penticostale, luterane, libere etc, au femei în conducere, sau pastori femei sau predicatoare. Până acum am observat că doar unul dintre cultele religioase înregistrate a reacționat în media la presiuni: Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), care și este unul dintre cultele creștine mai serioase. Însă NLM trebuie să dea explicații teologice de ce anume vrea o derogare de la legea egalității între genuri (likestilling lov).
http://www.vl.no/nyhet/stryker-p%C3%A5-likestillingstesten-straffes-p%C3%A5-pungen1.672728
Repere doctrinare
În general, la nivel declarativ, Pinsebevegelse are o doctrină și Mărturisire de credință asemănătoare cu cea a altor mișcari penticostale din alte țări, însă nu este foarte detaliată, lasând loc la multe interpretări personale și opinii proprii ale liderilor locali.
Practica și doctrinele sunt influențate de ideologia feministă nordică și de cultura seculară. Este foarte obișnuit pentru bisericile norvegiene, inclusiv Pinsebevegelsen, să aibă femei pastori, femei lideri sau predicatori.
Problema disciplinei fizice asupra copiilor
Disciplina fizică a copiilor este un subiect tabu atât în cultura cât și în bisericile norvegiene. Faptul că legea interzice orice formă de pedeapsă fizică a copiilor a dus și la formularea unei doctrine evaghelice care să suțină această idee. Cel mai des se susține că în Noul Testament nu există nici un îndemn pentru disciplinarea fizică.
Bisericile au fost însă forțate să scoată din Mărturisirile de Credință orice referire la disciplina fizică și aproape obligate să-și îndemne membrii să renunțe la orice formă de disciplinare.
Presiunile au început cu Barnaombudet Reidar Hjerman care a cerut încă din 2006-2007 comitetului de traducători ai Bibliei Moderne Norvegiene, condus de Hans Olav-Mørk, să elimine din textul Bibliei termenul de disciplinare acolo unde are sens de pedeapsă fizică și să îl înlocuiască cu termenul de mustrare, ceea ce s-a și întâmplat în traducerea din 2011.
Presiunile au crescut și mai mult odată cu schimbarea Legii Copilului în 2010, când s-a interzis absolut orice formă fizică de pedeapsă, disciplinarea de orice fel fiind definită ca violență asupra copilului.
Ca efect, orice biserică în care încă se mai susținea disciplinarea fizică a trebuit să își revizuiască Mărturisirea de Credință. Chiar anul trecut, în Februarie 2015, o mică comunitate de credincioși și-au trecut în Mărturisirea de Credință faptul că ei cred în disciplinarea copiilor, fapt ce a dus la sesizarea publică în presa scrisă și avertizare oficială din partea Secretarului General al Departamentului pentru Copii/Barnaombud Anne Lindboe. De asemenea Poliția a efectuat o anchetă iar Barnevernet a fost sesizat pentru a urmări situația. Comunitatea a trebuit în final să elimine din Mărturisire referirea la disciplinare.
În urma acestui incident, Departamentul pentru Copii prin Barnaombudet Anne Lindboe a declarat ca va veni cu o propunere de lege prin care să poată sancționa persoanele sau bisericile care îndeamnă părinții să folosească disciplinarea fizică.
http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/innenriks_ntb/Barneombudet-vil-ta-trossamfunn-sombruker-vold-mot-barn-2773325.html
Alte resurse
http://www.pinsebevegelsen.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Pinsebevegelsen_i_Norge
Statutul de funtionare al Pinsebevegelse:
http://pinsebevegelsen.no/_Resources/Persistent/0aa4a900564d51c1a76ed1b5c9ed0f912c0ba d0b/Pinsebevegelsens-Grunnlagsdokument14.03.13.pdf
http://www.baptist.no/ – Uniunea Bisericilor Baptiste
http://hoyskolen.org/ – Insitutul pentru Teologie și Conducere
http://filadelfia.no/ – Biserica Filadelfia Oslo
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rapporter/troog050.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7

Acum, media creștină norvegiană:

http://korsetsseier.no/

Am aflat că Pinsebevegelsen (Mișcarea Penticostală Norvegiană) are și o publicație numităKorset Seier care este susținută de stat cu peste 2 miloane NOK pe an.

http://www.vl.no/2.610/norge-idag-mister-pressest%C3%B8tten-1.80571

Norge iDag nu mai primește suport finaciar de la stat pe motiv că nu ar fi un ziar de calitate, însă am găsit comentarii care spun că au pierdut banii pentru că sunt critici cu statul și cu Barnevernet.

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=18794

Vårt Land primește de la stat – 40 mil NOK

Dagen – 18 mil NOK

http://journalisten.no/2014/11/711-millioner-i-statsstotte

Nu e de mirare că se țin la distanță de Barnevernet cu subiectele și investigațiile. Sigur! Deci, avem aici un caz cronic de persecuție religioasă (cazul Bodnariu este doar un reflex) la nivel general în Norvegia! Plus colaboraționismul care nu lipsește în asemenea situații! Biserica, Media și Statul în concubinaj!

popaspentrusuflet.wordpress.com

Informatii similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =

Close