Familie

Convenția de la Istanbul: amenințare la adresa familiei și a libertății religioase

1. Organizația juridică ADF International apără dreptul oamenilor de a-și exprima și de a-și manifesta liber credința religioasă. ADF International are statut consultativ la Organizația Națiunilor Unite, acreditare la Parlamentul European, la Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. ADF International a intervenit și a consiliat în mai mult de 50 de cazuri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

council_of_europe-180x135

2. Luni, 23 mai 2016, România a ratificat Convenția Consiliului Europei privindprevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
(Convenția de la Istanbul). Aceasta este o convenție internațională problematică, întrucât reglementează o definiție nouă și controversată a „genului” în dreptulinternațional, prezintă bărbații drept agresori, ceea ce constituie un stereotipdiscriminatoriu, încalcă libertatea religioasă și dreptul părinților de a-și instrui copiii în conformitate cu propriile convingeri religioase și morale. Este regretabil că în România nu a existat până acum nicio dezbatere temeinică referitoare la consecințele profunde ale ratificării acestui tratat internațional.

3. Acest memorandum a) prezintă Convenția și istoricul ei și b) identifică și discută cele mai problematice aspecte ale sale.

(b) Istoric

4. Convenția de la Istanbul a fost adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pe 7 aprilie 2011, pe baza documentului pregătit de grupul de experți CAHVIO. Convenția de la Istanbul a fost deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei pe 11 mai 2011, cu prilejul celei de-a 121-a Sesiuni a Comitetului Miniștrilor, desfășurate la Istanbul. [1]

Citește și:  Marșul pentru FAMILIE 2016 va avea loc la Iași: Normalitatea este familia având la bază căsătoria dintre un bărbat și o femeie

5. În momentul de față, mai puțin de jumătate din membrii Consiliului Europei (22 din 47) și jumătate din statele membre ale Uniunii Europene (14 din 28) au ratificat-o. [2]
Cinci membri ai Consiliului Europei nu au semnat-o, nici nu au ratificat-o. [3]

Citeste mai departe pe: www.culturavietii.ro

Informatii similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 49 = 57

Close