Predici

Florin Ianovici: Suntem trecători

Iov 12:10 “El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup omenesc. ” Sub ochii mei, astăzi, am văzut cum suflarea omului părăsește trupul. Sora la care am fost chemat a plecat la Domnul. Am știut de când am pășit în camera că Dumnezeu va chema sufletul …

Citeste mai mult:

Florin Ianovici: Înviorați pe Hristos

Isaia 53:10 “Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. 11 “Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va …

Citeste mai mult:

Florin Ianovici: Făptura mâinilor Tale

2 Petru 3:11-12 “Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu…? ” Om Vorbirea articulată, degetul opozabil ne diferențiază ca specie de animale. Dar ceea ce e cu …

Citeste mai mult:

Florin Ianovici: Saltul credinței

Evrei 11:1 “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. ” Există trei pași în saltul trapezului: să dai drumul trapezului, să aștepți și să fii prins. Nici saltul credinței nu e diferit. Cuvântul trapez apare și în biblie atunci …

Citeste mai mult:

Florin Ianovici povestește VEDENIA unui frate 2016

Pastorul Florin Ianovici povestește o vedenie avută de un frate Penticostal, vedenia este pentru întreaga Biserică, așa că ascultați cu atenție. Adaptare făcută de Misiunea Creștină ” Stăruință În Rugăciune” https://www.facebook.com/staruintainr… Dacă dorești să slujești lucrării lui Dumnezeu ca voluntar în cadruL misiunii, traducând videoclipuri creștine pline de însemnătate, vă …

Citeste mai mult: