Diverse

APOCALIPSA: Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe

Iată ce scrie în Apocalipsa:

Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte cupe, şi a grăit către mine, zicând:

Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe cu care s-au desfrânat împăraţii pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul desfrânării ei.

Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.

Iar pe fruntea ei scris nume tainic: BABILONUL CEL MARE, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.
Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare.

FIARA pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta.
Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.

Citește și:  Noi i-am avortat. Vor avea ei milă de noi?
Tags

Informatii similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78 + = 83

Close