Istoria Crestinismului

Altar profanat, descoperit in Lachis, amintind de istoria biblica a lui Iehu

Arheologii care lucrează in Tel Lachiș, Israel, au excavat a doua jumătate a unei porți cu șase camere și pretind că au descoperit două altare cu coarne, care au fost profanate în timpul reformelor lui Ezechia

altar-profanat-tel-lachis_t

1. În anul al treilea al lui Osea, fiul lui Ela, regele lui Israel, s-a făcut rege Iezechia, fiul lui Ahaz, regele Iudei.
2. Acesta era de douăzeci şi cinci de ani când s-a făcut rege şi a domnit douăzeci şi nouă de ani în Ierusalim. Numele mamei sale era Abia, fiica lui Zaharia.
3. Acesta a făcut fapte plăcute în ochii Domnului în toate, cum făcuse şi David, tatăl său, că el a desfiinţat înălţimile, a sfărâmat stâlpii cu pisanii idoleşti, Aşerele,
4. Şi a stricat şarpele cel de aramă, pe care-l făcuse Moise; chiar până în zilele acelea fiii lui Israel îl tămâiau şi-l numeau Nehuştan.
5. Şi a nădăjduit el în Domnul Dumnezeu. Ca el n-a mai fost altul între toţi regii lui Iuda, nici înainte, nici după;
6. Căci s-a lipit el de Domnul şi nu s-a abătut de la El, ci a păzit poruncile Lui, cum poruncise Domnul lui Moise.
7. De aceea Domnul a fost cu el şi tot ce a făcut Iezechia, făcea cu chibzuinţă. Şi s-a depărtat el de regele Asiriei şi n-a mai slujit aceluia. (Cartea a patra a Regilor 18)

Citește și:  Originea RELIGIEI, dezgropata dupa 9000 de ani langa Ierusalim.

Altar profanat, descoperit in Lachis, amintind de istoria biblica a lui Iehu

Ca dovada a profanarii a ramas o toaletă din piatră, care nu a fost niciodată folosita, dar care amintește de convertirea Templului lui Baal, de catre Iehu, in Samaria, într-o latrină.

18. Apoi a adunat Iehu tot poporul şi a zis: “Ahab a slujit puţin lui Baal; Iehu însă îi va sluji mai mult.
19. Deci chemaţi la mine pe toţi proorocii lui Baal, pe toţi slujitorii lui şi pe toţi preoţii lui, şi nimeni să nu lipsească, pentru că am să fac o jertfă mare lui Baal. Tot cel ce va lipsi nu va rămâne cu viaţă”. Iehu însă a făcut aceasta cu gând viclean, ca să stârpească pe slujitorii lui Baal.
20. Şi a zis Iehu: “Vestiţi o zi de sărbătoare în cinstea lui Baal!”
21. Şi au vestit, iar Iehu a trimis în tot Israelul de au venit toţi slujitorii lui Baal şi n-a rămas nici unul care să nu fi venit. După aceea au intrat în templul lui Baal şi s-a umplut templul de la un capăt la celălalt.
22. Atunci a zis Iehu către păstrătorul veşmintelor: “Adu veşminte pentru toţi slujitorii lui Baal”. Şi acela le-a adus veşminte.
23. Apoi a intrat şi Iehu cu Ionadab, fiul lui Recab, în templul lui Baal şi a zis slujitorilor lui Baal: “Căutaţi şi vedeţi nu cumva se află printre voi careva din slujitorii Domnului, pentru că aici trebuie să fie numai slujitorii lui Baal singuri”.
24. Apoi s-au apropiat ei să facă jertfele şi arderile de tot. Iar Iehu a pus afară optzeci de oameni şi le-a zis: “Sufletul aceluia căruia îi va scăpa careva din oamenii pe care vi-i voi da în mâini, va fi în locul celui scăpat”.
25. Iar după ce s-a isprăvit arderea de tot, Iehu a zis către oştenii săi şi către căpeteniile lor: “Duceţi-vă şi-i ucideţi şi să nu scape nici unul”. Oştenii şi căpeteniile i-au lovit cu ascuţişul sabiei şi i-au aruncat acolo.
26. Apoi s-au dus în cetate unde era capiştea lui Baal, au scos idolii din capiştea lui Baal şi i-au ars;
27. Şi au sfărâmat chipul cel cioplit al lui Baal şi au dărâmat capiştea lui Baal şi au făcut din ea loc de necurăţenii până în ziua de astăzi.
28. Astfel a stârpit Iehu pe Baal din pământul lui Israel; (Cartea a patra a Regilor 10)

Citește și:  Locul în care a COPILĂRIT Iisus a fost DESCOPERIT.

Coarnele unuia dintre altare au fost îndepărtate, de asemenea, in timpul reformei. Poarta a fost distrusă cu ocazia invaziei lui Sanherib, în anul 701 înainte de Hristos.

Autoritatea Israeliana a Antichitatilor, Jerusalem Post și The Times of Israel au publicat cate un raport pe aceasta tema.

Informatii similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 6 =

Close